น้ำดื่มเชยชม เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จากแอ่งน้ำลึก หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ลูโบละอา Lu-Boh-La-A (แปลว่า แอ่งน้ำลึก deep basin) ซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาปูซู Pu- Sue (แปลว่า จอมปลวก molehill) กับภูเขา จือฆา Chue-gar (แปลว่า น้ำหลาก great flood) ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติช่องเขาซึ่งเป็นทางน้ำหลากในช่วงหน้าฝนน้ำฝนจะไหลหลากมาพร้อมบแร่ธาตุต่างๆมากมายมารวมกันกันในอ่างเก็บ น้ำตามธรรมชาติและซึมลงใต้ดินเวลาหลายพันปี เป็นน้ำซับจากภูเขาเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100 % ที่ผ่านการฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรียในธรรมชาติให้หมดไป ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการบริโภค